Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

Het is gewenst dat u de benodigde vragenlijst al hebt ingevuld alvorens ons eerste intakegesprek plaatsvindt. Dit helpt enorm met het opstarten van ons eerste gesprek. Wij hoeven ons dan minder druk te maken om deze vragen en kunnen ons direct meer op inhoudelijke zaken gaan focussen!

Onze gesprekken worden online gevoerd face to face opties zijn via Zoom, skype Whatsapp of Messenger.

 

Bij ons eerste intakegesprek gaan wij eerst goed kennis maken om te zorgen dat ieder zich op zijn plaats en gemak voelt. Daarna zullen we de vragenlijst die u heeft ingevuld zorgvuldig bespreken. Er kunnen ook wat additionele vragen komen. Dat om het gehele plaatje zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Na afloop van ons gesprek zal ik alle informatie nog een keer in kaart brengen. U ontvangt per email en op uw dashboard een volledige rapportage met een complete voorgestelde prognose en een programma. Zodra u akkoord gaat met het voorgestelde programma en de prognose kunnen we direct aan de slag. 


De gehele programma zal per dag per week en per sessie worden vast gelegd en u kunt dagelijkse activiteiten ontvangen op u Dashboard, daar kunt u ook aangeven hoe u iedere oefening ervaart en beleeft. Het wordt een vrijblijvende levendige portaal dat geheel voor u bestemd is. Hier kunt u ook uw persoonlijke vooruitgang in de gaten houden en alle afspraken kan dus ook worden ingepland in de agenda.  


Een afzegging of verplaatsing van een afspraak moet minstens 24 uur van tevoren worden gemeld, anders zijn wij genoodzaakt om het volledige uurtarief te berekenen. 


Als u bepaalde kwalen hebt en u bent doorverwezen, dan zullen wij in nauwe samenwerking met uw huisarts aan de slag gaan. Zo garanderen wij om u continue de beste zorg te bieden. Als u niet wilt dat wij met uw huisarts in contact komen, geef dit dan expliciet aan. Mogelijk wilt u dan ook de reden hiervoor opgeven.

Hoe wij met uw data omgaan vindt u terug in het privacy statement. Wij werken volgens de wetgeving van dit moment. Welke rechten u heeft met betrekking tot klachten kunt u vinden bij ā€œKlachtenā€.


you're currently offline